Payaq Gallery

KowutS. : Nature Strikes Back

Additional information

Art Piece in

Offline City

Artist

KowutS.

Techiqe

Size

30 x 40 cm

In Stock

฿10,000

Concept :

การใช้ชีวิตบนโลกโดยไม่สนใจธรรมชาติ ซึ่งสักวันจะถึงเวลาที่ธรรมชาติจะมาทวงคืนความเป็นเจ้าของ