Payaq Gallery

SUMETHA PECH IN : เครื่องรางของขลัง

Additional information

Art Piece in

The Story of our Hero

Artist

SUMETHA PECH IN

Techiqe

Size

44 x 44 cm

In Stock

฿4,900

Concept :

พระเครื่องหนึ่งในเครื่องรางของขลังประจำตัวนักมวย เป็นที่พึ่งทางใจ  

เพิ่มความมั่นใจก่อนออกศึก