Payaq Gallery

Tono StreetArt : Be Happy without a Systems

Additional information

Art Piece in

Offline City

Artist

Tono StreetArt

Techiqe

Size

40 x 40 cm

In Stock

฿10,000

Concept :

Character: Dopey Boy ความสุขที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ ซึ่งเปรียบเปรยเหมือนที่เราอยู่ในสังคม ระบบ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสังคม (City) มันไม่ได้แปลว่าระบบนั้น ๆ หรือสังคมนั้น จะทำให้เรานั้นมีความสุขเสมอไป เราแค่ไม่เอามาใส่ใจเหมือนเป็นการออฟไลน์ความรู้สึกรอบ ๆ ข้าง และยิ้มสู้กับอุปสรรคที่อยู่ในระบบ กฎเกณฑ์ หรือสังคม จงอย่าหมดไฟกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลับหู หลับตา พูดให้น้อยทำให้มาก มีความสุขกับสิ่งที่ทำในทุก ๆ ครั้งที่ลงมือ และอย่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง เหมือนรอยยิ้มบน Character ที่มีชื่อว่า Dopey Boy